Hotel Bečići

Jun 11, 2023 - Sep 15, 2023

Program putovanja br. 14/07.02.2023.

Lokacija: 

Hotel „Bečići“2*- se nalazi na atraktivnoj lokaciji koja zauzima centralno mesto na plaži u Bečićima, 4 km udaljen od Budve. Okružen zelenilom, hotel je idealan za porodični odmor. 

Smeštaj: 

Hotel ima 106 soba i 5 apartmana, kao i 5 soba u potkrovlju. Svaka soba ima klima uređaj (korišćenje uključeno u cenu), frižider i kablovsku TV.

Sadržaj: 

U sklopu hotela se nalaze: restoran, fitnes centar, tereni za odbojku, fudbal, košarku, rukomet, mini golf, bilijar, stoni tenis, parking, dečije igralište sa klackalicama, toboganima i penjalicama. Besplatni program animacije nudi zanimljive i raznovrsne aktivnosti za decu i odrasle, počinje u 09:00 i traje sve do kasnih večernjih sati.

Ishrana: 

Ishrana je na bazi polupansiona (doručak i večera – švedski sto).

Program putovanja br. 14/07.02.2023.

LETO 2023

Hotel Bečići

Cene u tabeli su  izražene u EUR po osobi na bazi 9 polu pansiona

Tip smeštaja 

11.06

17.06

17.06.

26.06. 

26.06.

05.07. 

05.07.

14.07. 

14.07.

23.07. 

23.07.

01.08. 

01.08

10.08

10.08.

19.08. 

19.08.

28.08. 

28.08.

06.09. 

06.09

15.09

1/2

180

295

355

385

395

395

395

395

375

295

275

1/3, 1/4

180

295

355

385

395

395

395

395

375

295

275

DOPLATA: SOBA  SA TERASOM I POGLEDOM NA MORE – 35 EUR, SOBA SA TERASOM I POGLEDOM NA PARK – 25  EUR (po sobi)

Smeštaj u sobe najranije od 13:00. Napuštanje soba najkasnije do 09:00.

NAPOMENA: 

PUTNICI SU U OBAVEZI DA SE PRILIKOM REZERVACIJE OPREDELE ZA ODREĐEN TIP SMEŠTAJA ( SOBE SA TERASOM / POGLED MORE / POGLED PARK) I NE POSTOJI  MOGUĆNOST NAKNADNIH IZMENA !!! 

 ARANŽMAN OBUHVATA: 

Smeštaj u hotelu “Bečići” na bazi 9 polupansiona (doručak i večera – švedski sto), 

 ARAMŽMAN  NE OBUHVATA: 

Prevoz, 

Boravišna taksa i osiguranje iznose 1,50 € za Rafailoviće po osobi dnevno, deca od 2 do 12 godina plaćaju 0,50 € dnevno, a deca od 12 do 18 godina plaćaju 1,00 € dnevno – na licu mesta

individualne troškove.

POPUSTI ZA DECU: 

  • dete do 2 god. – gratis u zajedničkom ležaju i nema ishranu
  • dete od 2-12 godina u zajedničkom ležaju u pratnji 2 odrasle osobe ostvaruje popust 50%
  • dete od 2-12 god. u sopstvenom ležaju u pratnji 2 odrasle osobe ostvaruje popust 30%

 Navedeni popusti važe samo u pratnji 2 odrasle (plative) osobe. Ukoliko  je dete u sobi sa jednom odraslom osobom, plaća punu cenu smeštaja. 


Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Mayak tours d.o.o., licenca  OTP 33/2021 kategorija A


VAŽNE  NAPOMENE:

- putnici u smeštajne jedinice  ulaze posle 14:00h  prvog dana boravka (po lokalnom vremenu), a iste napuštaju do 09:00h
poslednjeg dana boravka (po lokalnom vremenu).
- predstavnik agencije, pratilac puta i vozači autobusa nisu dužni da putnicima nose prtljag do i od smeštajne jedinice.
- putnici se moraju pridržavati istaknutog kućnog reda u hotelu.
- organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju Crne Gore.
- putnici koji nisu državljani Republike Srbije  dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.
- organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u
programu, vremena polazaka i sl.) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu,
gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike i sl.).
- organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja-aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili  
nestanak: putnih isprava, dokumenata, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
- maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez
pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice
izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara, ili u sudu i opštini, ukoliko to one overavaju.
- jačina signala interneta (WiFi), brzina i kvalitet protoka i povezivanja, kao i stabilnost mreže zavisi isključivo od provajdera,    
tehničkih mogućnosti u samom hotelu, letovalištu i regiji, kao i od  drugih faktora.
- potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom
putovanja, uslovima plaćanja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene
programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
- agencija zadržava pravo korekcije programa i cene u slučaju promene kalkulativnih elemenata ili više sile, kao i da promeni  
redosled pojedinih elemenata programa putovanja ukoliko je to neophodno zbog nastalih nepredvidivih okolnosti ili više sile,
mogućnosti rezervacija ulaza i drugo, što se ne smatra promenom programa putovanja u odnosu na putnika i prijavu za putovanje.
- agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, koje se razlikuju od onih koje
su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije.
- agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i  
sindikalnim organizacijama, kao i u okviru određenih reklamnih akcija i specijalnih programa.


Uslovi plaćanja: 

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije,  na dan uplate

Način plaćanja: 

30% od cene aranžmana a ostatak najkasnije do 15 dana pre polaska, 

  • Odloženo plaćanje: 40% prilikom rezervacije a ostatak čekovima građana u jednakim mesečnim ratama do 15. decembra 2023.god.,