Izlet Djavolja Varoš

Avg 16, 2020 - Avg 16, 2020

IZLET U ĐAVOLJU VAROŠProgram putovanja br. 29/17.07.2020.

TERMINI:           16.08.2020.   

                                  30.08.2020.      

                                  13.09.2020.   

                                  27.09.2020.

Program putovanja:

Polzak iz Valjeva, ispred pumpe u Tešnjaru, u 05:00h. Postavka busa 15minuta ranije. Vožnja preko Čačka, Kruševca do Kuršumlije sa usputnim pauzama. Poseta prirodnom čudu „Đavolja varoš“.

Ovo čudo se sastoji od dva, veoma retka, prirodna fenomena. Prvi su zemljane figure, neobični oblici reljefa koji Đavoljoj Varoši daju posebnu atraktivnost, a drugo dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom. Samim tim i ne čudi, što je prošle godine Đavolja Varoš ušla u uži izbor za sedam svetskih čuda prirode, iako,nažalost, pored velike podrške javnosti nije uspela da se plasira među prvih sedam. Obilazak traje 2 sata.

U povratku oko 15:00 h stižemo u Vrnjačku Banju. Predviđeno slobodno vreme za ručak, šetnju i obilazak banje – do 19 h.

Po završenom obilasku banje nastavak puta i dolazak u Valjevo, oko 22:30 h.


CENA  ARANŽMANA: 3.000 dinara


U cenu aranžmana uračunato:

  • Prevoz turističkim autobusom, klima, audio oprema

  • Ulaznice za Đavolju Varoš

  • Usluge turističkog vodiča - pratioca grupe

Napomena:

Program je rađen na minimum 20 putnika (mini-bus), 45 putnika (bus). U slučaju nedovoljnog broja putnika rok za otkazivanje je 5 dana pre početka putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo izmene rasporeda posete.

Za ovaj izlet nije obezbeđena zaštitau pogledu garancije putovanja


Organizator putovanja Recreativa Valjevo, licenca OTP 216/2020, kategorija A20

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Recreativa d.o.o. Valjevo, MB 21111929

Ul. Vlade Danilovića1; tel. 014/242-888, 228-111, 065/2242-888 www.recreativa.rs 

IZLET U ĐAVOLJU VAROŠProgram putovanja br. 29/17.07.2020.

TERMINI:           16.08.2020.   

                                  30.08.2020.      

                                  13.09.2020.   

                                  27.09.2020.

Program putovanja:

Polzak iz Valjeva, ispred pumpe u Tešnjaru, u 05:00h. Postavka busa 15minuta ranije. Vožnja preko Čačka, Kruševca do Kuršumlije sa usputnim pauzama. Poseta prirodnom čudu „Đavolja varoš“.

Ovo čudo se sastoji od dva, veoma retka, prirodna fenomena. Prvi su zemljane figure, neobični oblici reljefa koji Đavoljoj Varoši daju posebnu atraktivnost, a drugo dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom. Samim tim i ne čudi, što je prošle godine Đavolja Varoš ušla u uži izbor za sedam svetskih čuda prirode, iako,nažalost, pored velike podrške javnosti nije uspela da se plasira među prvih sedam. Obilazak traje 2 sata.

U povratku oko 15:00 h stižemo u Vrnjačku Banju. Predviđeno slobodno vreme za ručak, šetnju i obilazak banje – do 19 h.

Po završenom obilasku banje nastavak puta i dolazak u Valjevo, oko 22:30 h.


CENA  ARANŽMANA: 3.000 dinara


U cenu aranžmana uračunato:

  • Prevoz turističkim autobusom, klima, audio oprema

  • Ulaznice za Đavolju Varoš

  • Usluge turističkog vodiča - pratioca grupe

Napomena:

Program je rađen na minimum 20 putnika (mini-bus), 45 putnika (bus). U slučaju nedovoljnog broja putnika rok za otkazivanje je 5 dana pre početka putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo izmene rasporeda posete.

Za ovaj izlet nije obezbeđena zaštitau pogledu garancije putovanja


Organizator putovanja Recreativa Valjevo, licenca OTP 216/2020, kategorija A20

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Recreativa d.o.o. Valjevo, MB 21111929

Ul. Vlade Danilovića1; tel. 014/242-888, 228-111, 065/2242-888 www.recreativa.rs 

Način plaćanja: 

dinarski 

Uslovi plaćanja:

u tri jednake mesečne rate, prva prilikom rezervacije