Proleće u Toskani

Maj 15, 2024 - Maj 20, 2024

Program putovanja br: 49/07.12.2023.

T O S K A N A

Montekatini sa posetom Bolonji, fakultativno Firenca, Siena, San Điminjano

Termin: 15/20.05.2024. - 3 noćenja sa doručkom

1.DAN : VALJEVO – BOLONJA

Polazak u 16:00h iz Valjeva, sa parkinga ispred Jugopetrolove pumpe u Tešnjaru. Postavka autobusa pola sata ranije. Vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja. 

2.DAN : BOLONJA /MONTEKATINI TERME 

Dolazak uBolonju – jedan od najzanimljivijih i najlepših gradova, jedini na svetu čiji je centar istorijski grad, grad kolonada, veličanstvenih palata, duge akademske tradicije. Slobodno vreme za individualnu šetnju i upoznavanje grada. Oko 13 časova predviđen polazak za Montekatini Terme. Dolazak u Montekatini Terme i smeštaj u hotel posle 15 časova (po hotelskim pravilima). Slobodan dan. NOĆENJE.

3.DAN: MONTEKATINI TERME /Fakultativno FIRENCA / MONTEKATINI TERME  

Doručak. Fakultativno celodnevni izlet za Firencu. Razgledanje grada-pešačka tura: Palazzo Medici, Santa Maria del Fiore, Duomo e Battisterio, Basilica Santa Croce, Casa di Dante, Biblioteca Nazionale, Ponte Vecchio…) Slobodno vreme zaindividualne aktivnosti u gradu umetnosti. Povratak u Montekatiniterme u večernjim časovima. NOĆENJE.

4.DAN :MONTEKATINI TERME/ Fakultativno SIENA i SAN ĐIMINJANO / MONTEKATINITERME Doručak. Celodnevni fakultativni obilazak Toskane - Siena, rodno mesto Svete Katarine - San Domenico, Casa di Santa Caterina, Piazza del Campo Duomo e Battisterio... nestvarni San Gimignano – poznat po brojnimsrednjevekovnim tornjevima. Šetnja starim jezgrom i vijugavim uličicama ovog prelepog gradića smeštenog u pokrajini Chianti -poznatoj po istoimenom vinu. Povratak u Montekatini Terme u večernjim satima. NOĆENJE. 

5.DAN :MONTEKATINI TERME / Fakultativno PIZA i LUKA/ MONTEKATINI TERME /

Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do polaska za Srbiju oko 16 časova, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet za Pizu i Luku. Piza – jedna od glavnih luka renesansnog doba i glavna suparnica Đenovi za prevlast nad Ligurijskim morem: Duomo, Torre Pendente, Piazza dei Miracoli. Nastavak vožnje ka Luki - jednom od najlepših gradova Toskane: Piazza dell Anfiteatro, Piazza Napoleone, Duomo di San Martino, rodnakuća Đakomo Pučinija… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Montekatini Terme po ostatak grupe i polazak za Srbiju oko 16 časova. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti…

6.DAN : VALJEVO

Očekivani dolazak u Valjevo na mesto polaska je u ranim jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

Cena aranžmana iznosi ....................Promo cena – 199 eur 

deca do 12 godina...................popust 10 €

CENA ARANŽMANA OBUHVATA

 • prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji

 • smeštaj u hotelu sa 3* u Montekatini Termama u 1/2, 1/2+1, 3 noćenja sa doručkom

 • Usluge vodiča za sve vreme putovanja

 • Troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NEOBUHVATA

 • individualne troškove, komunalana taksa za hotele 3* - 1 € dnevno po osbi

 • Putno zdravstveno osiguranje - za lica 18-70 god. 1.000,00din., za lica preko 70 godina 2.000,00 din

 • fakultativni izleti

Fakultativni izleti:  prijava u agenciji

 • Izlet Firenca - 30 € odrasli / 25 € deca do 11,99 god,

 • Izlet za Sienu i San Gimignano - 30 € odrasli / 25 € deca do 11,99 god,

 • Izlet za Pisu i Luku - 30 €odrasli / 20 € deca do 11,99 god.

Doplata za jednokrevetnu sobu 75 € i radi se na upit

Napomena: fakultativni izleti nisu obavezni i zavise od broja prijavljeih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije.

Program je rađen na bazi minimum 40 putnika. Organizator zadržava pravo promena redosleda obilazaka.

Opis hotela: Hotel Rinascimento 3* Hotel Marina 3* Hotel Crystal Palace 3*, Hotel Innocenti 3* , Hotel Brasille 3*, Hotel Paradiso 3*, HotelModerno 3*, , Hotel Alba 3*, Hotel Internazionale 3*, Hotel Miro 3*, Hotel Prati 3* i slični … nalaze se u Montekatini Termama. Hoteli raspolažurestoranom i recepcijom. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Doručak je kontinentalni.ORGANIZATOR PUTOVANJA “RECREATIVA” VALJEVO, LICENCA OTP 137/2021, kategorija A

Ul. Vlade Danilovića 1; tel. 014/242 – 888, 228 – 111, 065/2242 – 889; www.recreativa.rs

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Recreative ValjevoProgram putovanja br: 49/07.12.2023.

T O S K A N A

Montekatini sa posetom Bolonji, fakultativno Firenca, Siena, San Điminjano

Termin: 15/20.05.2024. - 3 noćenja

1.DAN : VALJEVO – BOLONJA

Polazak u 16:00h iz Valjeva, sa parkinga ispred Jugopetrolove pumpe u Tešnjaru. Postavka autobusa pola sata ranije. Vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja. 

2.DAN : BOLONJA /MONTEKATINI TERME 

Dolazak uBolonju – jedan od najzanimljivijih i najlepših gradova, jedini na svetu čiji je centar istorijski grad, grad kolonada, veličanstvenih palata, duge akademske tradicije. Slobodno vreme za individualnu šetnju i upoznavanje grada. Oko 13 časova predviđen polazak za Montekatini Terme. Dolazak u Montekatini Terme i smeštaj u hotel posle 15 časova (po hotelskim pravilima). Slobodan dan. NOĆENJE.

3.DAN: MONTEKATINI TERME /Fakultativno FIRENCA / MONTEKATINI TERME  

Doručak. Fakultativno celodnevni izlet za Firencu. Razgledanje grada-pešačka tura: Palazzo Medici, Santa Maria del Fiore, Duomo e Battisterio, Basilica Santa Croce, Casa di Dante, Biblioteca Nazionale, Ponte Vecchio…) Slobodno vreme zaindividualne aktivnosti u gradu umetnosti. Povratak u Montekatiniterme u večernjim časovima. NOĆENJE.

4.DAN :MONTEKATINI TERME/ Fakultativno SIENA i SAN ĐIMINJANO / MONTEKATINITERME Doručak. Celodnevni fakultativni obilazak Toskane - Siena, rodno mesto Svete Katarine - San Domenico, Casa di Santa Caterina, Piazza del Campo Duomo e Battisterio... nestvarni San Gimignano – poznat po brojnimsrednjevekovnim tornjevima. Šetnja starim jezgrom i vijugavim uličicama ovog prelepog gradića smeštenog u pokrajini Chianti -poznatoj po istoimenom vinu. Povratak u Montekatini Terme u večernjim satima. NOĆENJE. 

5.DAN :MONTEKATINI TERME / Fakultativno PIZA i LUKA/ MONTEKATINI TERME /

Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do polaska za Srbiju oko 16 časova, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet za Pizu i Luku. Piza – jedna od glavnih luka renesansnog doba i glavna suparnica Đenovi za prevlast nad Ligurijskim morem: Duomo, Torre Pendente, Piazza dei Miracoli. Nastavak vožnje ka Luki - jednom od najlepših gradova Toskane: Piazza dell Anfiteatro, Piazza Napoleone, Duomo di San Martino, rodnakuća Đakomo Pučinija… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Montekatini Terme po ostatak grupe i polazak za Srbiju oko 16 časova. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti…

6.DAN : VALJEVO

Očekivani dolazak u Valjevo na mesto polaska je u ranim jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

Cena aranžmana iznosi ....................Promo cena – 199 eur

deca do 12 godina...................popust 10 €

CENA ARANŽMANA OBUHVATA

 • prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji

 • smeštaj u hotelu sa 3* u Montekatini Termama u 1/2, 1/2+1, 3 noćenja sa doručkom

 • Usluge vodiča za sve vreme putovanja

 • Troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NEOBUHVATA

 • individualne troškove, komunalana taksa za hotele 3* - 1 € dnevno po osbi

 • Putno zdravstveno osiguranje - za lica 18-70 god. 1.000,00din., za lica preko 70 godina 2.000,00 din

 • fakultativni izleti

Fakultativni izleti:  prijava u agenciji

 • Izlet Firenca - 30 € odrasli / 25 € deca do 11,99 god,

 • Izlet za Sienu i San Gimignano - 30 € odrasli / 25 € deca do 11,99 god,

 • Izlet za Pisu i Luku - 30 €odrasli / 20 € deca do 11,99 god.

Doplata za jednokrevetnu sobu 75 € i radi se na upit

Napomena: fakultativni izleti nisu obavezni i zavise od broja prijavljeih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije.

Program je rađen na bazi minimum 40 putnika. Organizator zadržava pravo promena redosleda obilazaka.

Opis hotela: Hotel Rinascimento 3* Hotel Marina 3* Hotel Crystal Palace 3*, Hotel Innocenti 3* , Hotel Brasille 3*, Hotel Paradiso 3*, HotelModerno 3*, , Hotel Alba 3*, Hotel Internazionale 3*, Hotel Miro 3*, Hotel Prati 3* i slični … nalaze se u Montekatini Termama. Hoteli raspolažurestoranom i recepcijom. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Doručak je kontinentalni.

,


ORGANIZATOR PUTOVANJA “RECREATIVA” VALJEVO, LICENCA OTP 137/2021, kategorija A

Ul. Vlade Danilovića 1; tel. 014/242 – 888, 228 – 111, 065/2242 – 889; www.recreativa.rs

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Recreative Valjevo

Način plaćanja: 

dinarski po srednjem kursu NBS, nadan uplate za efektivu.

Uslovi plaćanja: 

 • Plaćanje u 7 rata: Decembar 2023 – Jun 2024, prva prilikom rezervacije, plaćanje u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate