Hotel Bečići

Jun 17, 2019 - Sep 15, 2019

Lokacija: 

Hotel „Bečići“2*- se nalazi na atraktivnoj lokaciji koja zauzima centralno mesto na plaži u Bečićima, 4 km udaljen od Budve. Okružen zelenilom, hotel je idealan za porodični odmor. 

Smeštaj: 

Hotel ima 106 soba i 5 apartmana, kao i 5 soba u potkrovlju. Svaka soba ima klima uređaj (korišćenje uključeno u cenu), frižider i kablovsku TV.

Sadržaj: 

U sklopu hotela se nalaze: restoran, fitnes centar, tereni za odbojku, fudbal, košarku, rukomet, mini golf, bilijar, stoni tenis, parking, dečije igralište sa klackalicama, toboganima i penjalicama. Besplatni program animacije nudi zanimljive i raznovrsne aktivnosti za decu i odrasle, počinje u 09:00 i traje sve do kasnih večernjih sati.

Ishrana: 

Ishrana je na bazi polupansiona (doručak i večera – švedski sto).

Hotel Bečići

Cene u tabeli su izražene u EUR po osobi na bazi 9 polu pansiona

Tip smeštaja 

17.06.

26.06.

26.06.

05.07.

05.07.

14.07.

14.07.

23.07.

23.07.

01.08.

01.08.

10.08.

10.08.

19.08.

19.08.

28.08.

28.08.

06.09.

06.09.

15.09.

1/2, 1/3, 1/4 soba 

sprat, 1/4 APP

248

279

326,50

330,50

330,50

330,50

326,50

316,50

263

223

1/2, 1/3, 1/4 soba, 
potkrovlje
208
239
280,50
280,50
280,50
280,50
280,50
270,50
223
203

DOPLATA: SOBA SA TERASOM I POGLEDOM NA MORE – 30 EUR, SOBA SA TERASOM  IPOGLEDOM NA PARK – 20 EUR (po sobi);          Sobe koje se nalaze u potkorovlju nemaju terasu

NAPOMENA: 

PUTNICI SU U OBAVEZI DA SE PRILIKOM REZERVACIJE OPREDELE ZA ODREĐEN TIP SMEŠTAJA ( SOBE SA TERASOM / POGLED MORE / POGLED PARK) I NE POSTOJI MOGUĆNOST NAKNADNIH IZMENA !!!

ARANŽMAN OBUHVATA:

- smeštaj u hotelu “Bečići” na bazi 9 polupansiona (doručak i večera – švedski sto),
- organizaciju aranžmana

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- boravišnu taksu i osiguranje (plaća se na licu mesta - 1.5 eur po osobi po danu, a deca od 12-18 - 1,00 eur, deca do 12god. - 0,5eur-a),
- individualne troškove.

POPUSTI ZA DECU: 

- dete do 2 god. –gratis u zajedničkom ležaju i nema ishranu 

- dete od 2 - 12 godina u zajedničkom ležaju u pratnji 2 odrasle osobe ostvaruje popust 50%

- prvo dete od 2 - 12 god. u sopstvenom ležaju u pratnji 2 odrasle osobeo stvaruje popust 30%, drugo dete od 2 - 12 god. u zajedničkom ležaju ostvaruje popust 50% 

Navedeni popusti važe samo u pratnji 2 odrasle (plative) osobe. Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom, plaća punu cenu smeštaja.


Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Recreativa d.o.o. Valjevo, licenca OTP 35/2015

Ul. Vlade Danilovića 1; tel. 014/242-888, 228-111, 065/2242-888  www.recreativa.rs


VAŽNE  NAPOMENE:

- putnici u smeštajne jedinice  ulaze posle 14:00h  prvog dana boravka (po lokalnom vremenu), a iste napuštaju do 09:00h
poslednjeg dana boravka (po lokalnom vremenu).
- predstavnik agencije, pratilac puta i vozači autobusa nisu dužni da putnicima nose prtljag do i od smeštajne jedinice.
- putnici se moraju pridržavati istaknutog kućnog reda u hotelu.
- organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju Crne Gore.
- putnici koji nisu državljani Republike Srbije  dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.
- organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u 
programu, vremena polazaka i sl.) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, 
gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike i sl.).
- organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja-aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili  
nestanak: putnih isprava, dokumenata, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
- maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez 
pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice 
izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara, ili u sudu i opštini, ukoliko to one overavaju.
- jačina signala interneta (WiFi), brzina i kvalitet protoka i povezivanja, kao i stabilnost mreže zavisi isključivo od provajdera,    
tehničkih mogućnosti u samom hotelu, letovalištu i regiji, kao i od  drugih faktora.
- potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom 
putovanja, uslovima plaćanja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene 
programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
- agencija zadržava pravo korekcije programa i cene u slučaju promene kalkulativnih elemenata ili više sile, kao i da promeni   
redosled pojedinih elemenata programa putovanja ukoliko je to neophodno zbog nastalih nepredvidivih okolnosti ili više sile, 
mogućnosti rezervacija ulaza i drugo, što se ne smatra promenom programa putovanja u odnosu na putnika i prijavu za putovanje.
- agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, koje se razlikuju od onih koje 
su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije.
- agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i   
sindikalnim organizacijama, kao i u okviru određenih reklamnih akcija i specijalnih programa.


Uslovi plaćanja: 

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke Beograd,  na dan uplate

Način plaćanja: 

30% od cene aranžmana a ostatak najkasnije do 15 dana pre polaska, na rate čekovima građana i putem administrativne zabrane do 01. decembra 2019god., uz uvećanje od 5% za rate koje dospevaju posle korišćenja usluga